Du har kanskje savnet Peter Sundt i oversikten over medarbeidere i Mepex? Bakgrunnen er at Peter har valgt å starte sin egen virksomhet for å ha større frihet til å styre egen tid de siste årene i arbeidslivet. Peter har vært 14 år i Mepex som partner, deleier og styreleder. Han hadde sin siste arbeidsdag som medarbeider i Mepex i desember i fjor.

– For Mepex har Peter vært en svært viktig ressurs og støttespiller, spesielt innenfor plastområdet. Med sin fartstid i Plastretur og Mepex har han blant annet bidratt til å utvikle og bistå flere produsentansvarsordninger i Norge og andre land, skrevet rapporter om mikroplast for Miljødirektoratet og jobbet for å etablere Handelens Miljøfond. Han spilte i mange år en sentral rolle i utviklingen av Hold Norge Rent og i arbeidet mot marin forsøpling. Hans kjennskap og kunnskap på plastområdet har kommet spesielt godt med i arbeidet for våre oppdragsgivere, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Selv om Peter ønsker å trappe ned, har han ikke lagt inn årene for godt. – Vi er glade for at vi kan fortsette å samarbeide med Peter og hans nye selskap Sundt Consult AS, sier Syversen.

Mange spennende år i Mepex

-Jeg vil takke for mange spennende år i Mepex. Det har vært  veldig nyttig for en plastmann å forstå at avfallsverden er mer enn plastemballasje og på den måten utvikle et helhetlig perspektiv på avfallsbransjen. I tillegg har det vært lærerikt for en økonom å jobbe sammen med så mange dyktige ingeniører, bra når flere profesjoner jobber sammen, sier Peter Sundt og ser frem til et videre samarbeid mellom Mepex og Sundt Consult.