Mepex Consult bistår Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune med gjennomføringen av deres program for kvalitets- og kapasitetsøkning ved avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud. Målet er å øke den årlige behandlingskapasiteten med minimum 10 % slik at restavfallet fra alle husholdningene i Oslo kan energigjenvinnes på anlegget. Videre skal anlegget opprustes slik at forsvarlig drift kan sikres frem til minimum 2030.

Det er Johan Thorbeck og Petter Thorbeck i Mepex som bistår REG med fagteknisk kompetanse og prosjektkoordinering i planlegging og gjennomføring av prosjektet som går over 3 år. Oppdraget omfatter teknologi- og behovsvurderinger, bistand i forbindelse med anbudsprosesser, evalueringer/forhandlinger samt oppfølging og koordinering av prosjektet.