– Frem til nå har alt trevirke gått til forbrenning. Nå åpner det seg muligheter for bruk i sponplater, hovedsakelig i Danmark, Polen og kanskje i UK, sier Geir Allum Sørensen, partner i Mepex.

Sammen med Tina Wågønes har han ferdigstilt rapporten om mulighetene for økt materialgjenvinning av avfallstrevirke, et oppdrag for Avfall Norge.

Her finner du rapporten "Materialgjenvinning av returtrevirke".

I tillegg beskriver rapporten spennende muligheter innenfor produksjon av biokull som langvarig jordforbedring. Rapporten ble presentert under Gjenvinningsseminaret til Avfall Norge i mars 2019 med interessert publikum.

– Flere har registrert at prisene på flis øker når en mindre andel av totalmarkedet går fra energi til materialgjenvinning, forteller Sørensen.

Det foregår prøvedrift hos en norsk produsent av sponplater, mens det vil kreve en større investering i forbehandling dersom hovedprodusenten skulle legge om fra restprodukter fra sagverkene til returtre.

– Spørsmålet som stilles med berettigelse er hvor smart det er at returtrevirke erstatter jomfruelig trevirke i sponplater og dermed bytter plass som energikilde. Utslippsmessig kan det bli nullspill, men kan ha en klar økonomisk betydning for flisprodusentene, poengterer Wågønes, daglig leder i klyngen NoWaste! og en av Mepexs samarbeidspartnere og samlokalisert med Mepex i Torvveien i Asker.