Rydder du i garderoben kan du finner klær du kan bruke mer fremfor å kjøpe nytt.  Du vil også oppdage klær du ikke vil bruke lenger, men som andre kan ha nytte av.

Vårt overforbruk av klær og tekstiler i Norge er ikke bærekraftig. Vi bør kjøpe mindre og sørge for at klærne blir godt utnyttet før de kastes.

 • SIFO har kartlagt at hver person har om lag 360 plagg i klesskapet.
 • Miljøbelastningen til tekstilproduksjonen står for 8 % av de globale utslippet av klimagasser.
 • Tekstilproduksjonen krever mye vann og kjemikalier.
 • Over 60% av tekstilproduksjoner er basert på olje og ved vasking av tekstiler blir det utslipp av mikroplast.
 • Hver nordmann kaster omlag 50 kilo tekstiler i restavfallet og veldig mye av dette kan brukes om igjen

Mepex har i flere år kartlagt hva som skjer med brukte tekstiler som sendes til ombruk. Gjennom oppdrag for UFF og Humana organisasjoner, samt Nordisk ministerråd har vi innhentet data og gjennomført revisjoner på en rekke sorteringsanlegg for tekstiler.  Det er gjennomført besøk til India og Malawi for å følge tekstilenes reise.  Vår erfaring er at ressursene utnyttes optimalt og mer enn 80 % av det som samles inn går til ombruk.

Tips til å rydde opp i ditt negative miljøavtrykk ved forbruk av klær:

 • Bruk de klærne du har lengre
 • Sats på reparasjon
 • Test ut perioder med kjøpestopp
 • Klær du ikke bruker kan andre arve, du kan selge dem via finn.no eller tise.no. Klærne kan også leveres til ombruk via UFF, Fretexog og andre veldedige organisasjoner
 • Arranger byttedager i familien, vennegjengen eller på jobben
 • Kjøp brukte klær eller benytt abonnement for barneklær
 • Du kan leie klær hos fjong.no, sports- og friluftsklær kan du leie hos https://www.bergans.com/no/baerekraft/lenge-leve-produktet/utleie
 • Vask klær på skånsomme programmer og milde vaskemidler

PS! Klær som bare oppbevares i ditt klesskap er død kapital.  Om hver nordmann har klær til en verdi av 50.000,- per person, så utgjør det 250 milliarder norske kroner.

I Malawi er norske ombruksklær veldig populære, de har bedre kvalitet og lavere pris enn billig import fra Kina som er alternativet.