Vi skaffer oss stadig nye elektriske produkter og kaster de gamle. Rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE-avfallet) er en av de raskest økende avfallsstrømmene i Norge.
EE-avfallet inneholder både verdifulle materialer og helse- og miljøfarlige stoffer. Slikt avfall skal derfor behandles i egne anlegg som fjerner de miljøfarlige stoffene mens materialene gjenvinnes til nye produkter.
Mepex har spesiell ekspertise på EE-avfall og har bidratt til bedre kvalitetssikring og sporbarhet i retursystemene for EE-avfall både for Miljødirektoratet, hos ERP og Revac. Vi jobber også med ombruksløsninger for EE-produkter.
Tips om hvordan du kan bli mer miljøvennlig når det gjelder EE-produkter:
• Lever ee-avfall i stedet for å ta opp plass hjemme. Det inneholder verdifulle materialer som er viktige råvarer i ny produkter.
• Tenk deg om før du kjøper nytt. Unngå feilkjøp eller produkter med dårlig kvalitet. Da blir det mindre EE-avfall.
• Kjøp brukt hvis du kan. Da forlenges levetiden på produktene og det blir mindre avfall. Det finnes spesialforretninger særlig for hvitevarer. Ellers kan du kjøpe nesten alt på finn.no.
• Lever EE-avfall fortrinnsvis til kommunale gjenvinningsstasjoner, og unngå å levere til utendørs mottak hos forhandlere. Da er sjansen mindre for at EE-avfallet kommer på avveie.