Ifølge Statistisk Sentralbyrå produserer hver innbygger 425 kg husholdningsavfall hvert år. Hvor mye produserer du, hva består det av og hvor mye klarer du å kildesortere?

Ved å kartlegge ditt eget avfall kan du bli mer bevisst på hvor mye du kaster og kanskje finne ut hvordan du kan produsere mindre avfall og sortere det bedre.

Mepex sitt analyseteam, A-team, består av erfarne garbologer som følger med på hva folk kaster av avfall.  I over 20 år har Mepex utført analyser av de fleste typer avfall befolkningen produserer. Dette er viktig arbeid for å blant annet finne sammensetningen av ulike avfallsstrømmer og kan gi oss svar på viktige spørsmål som: Hvor mye spiselig mat kastes det? Hvor mye feilsorteringer er det i kildesortert avfall, går mengden restavfall, matsvinn og plastavfall opp eller ned?

Mepex har utviklet en egen database med resultater fra avfallsanalyser som omfatter regioner som utgjør over 3 millioner innbyggere. Kunnskapen kan sammen med statistikk fortelle oss hvor det er viktig og sette inn ulike tiltak for økt utsortering og optimal gjenvinning.

Vi har blant annet analysert mulighetene for økt materialgjenvinning i Norge frem mot 2035 for Miljødirektoratet og Avfall Norge.

Noen tips til å kartlegge egen avfallsmengde:

  • Utstyr deg med en egnet håndvekt og et skjema for registrering for en periode på 2-4 uker.
  • Tell og vei alt du produserer av de ulike avfallstypene (mat, papir, plast, glass, metall og restavfall). Ta bilder av alt avfall du leverer fra deg
  • Gjør en oppsummering i slutten av perioden og regn ut mengde avfall per person per uke og prosentandel som er kildesortert
  • Sett opp noen tiltak du kan gjøre for å redusere avfallsproduksjonen og kildesortere bedre
  • Sett deg et mål for kommende periode
  • Gjennomfør en ny analyse etter en liten stund og se om du når eget mål.