FNs bærekraftsmål er målene vi alle styrer etter for å ta vare på den kloden vi har fått. 8 av de 17 bærekraftsmålene omhandler sirkulærøkonomi. Det siste målet, mål 17, omhandler samarbeid. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Mepex er medlem i næringsklyngen NoWaste! Næringsklyngen samler aktører som ønsker å utvikle nye bærekraftige løsninger. Samarbeid og deling av kunnskap er avgjørende for innovasjon av nye og sirkulære løsninger.

Et eksempel på dette, er samarbeidet mellom No Waste!, Oslofjordens Friluftsråd (OF), Asker kommune, billedkunstner Pippip Ferner og Mepex om etableringen av et regionalt kompetansesenter for marint avfall. I november var alle samarbeidspartnerne i prosjektet samlet til workshop i analyselokalene til OF og Mepex i Slemmestad, se bilde og les saken her. 

Hva kan DU gjøre for å samarbeide og dele:
• Dele på innkjøp av verktøy, stiger og gressklippere med naboene, venner eller familien
• Samarbeide med naboen om felles avfallsløsning
• Melde deg inn i en bildelingsordning, eller bruk tjenesten Nabobil
• Leie eller låne produkter framfor å kjøpe (klær, utstyr, sports- og friluftsutstyr, verktøy, mv)
• Låne ut ting du ikke bruker