Rett før jul la EU-kommisjonen frem sitt veikart for den nye handlingsplanen om sirkulærøkonomi. Målet med initiativet er å få fart på EUs overgang til en sirkulærøkonomi gjennom å øke materialgjenvinningen og ombruk av produkter.
I følge EU-kommisjonen blir så mye som 80 prosent av et produkts miljøpåvirkning avgjort allerede i designfasen. Mepex har siden 2017 jobbet sammen med Grønt Punkt Norge og flere av Norges største produsenter og leverandører i prosjektet «Design for gjenvinning». Målet med prosjektet er å endre emballasjen slik at mer kan materialgjenvinnes. Mer plast til materialgjenvinning kan gi økt bruk at resirkulert plast i nye produkter.
For å øke materialgjenvinningen har et knippe av produsentene og leverandørene plukket ut noen av de viktigste produktene fra norske husholdninger, og sett på hvordan endringer i materialvalget til emballasjen kan bidra til å øke materialgjenvinningen – uten at produktets eller emballasjens funksjon forringes. Prosjektet har vist at det ofte er kunnskap og små endringer som skal til for å øke materialgjenvinningen betraktelig.
Les om prosjektet her
Hvordan kan DU bidra når det er mulig?
• Velg produkter uten overflødig plastemballasje
• Unngå svart plastemballasje, den blir per i dag ikke gjenvunnet
• Velg gjerne plastemballasje som er transparent
• Ikke velg plastfolie som er helt blank og knitrer
• Unngå kombinasjoner av flere materialer
• Velg produkter og emballasje laget av resirkulert plast
Hvordan kan bedrifter bidra?
• Kartlegge hvilke typer plastemballasje bedriften din bruker
• Ta del i Plastløftet til Grønt Punkt Norge
• Bruk tilgjengelige verktøy for å vurdere gjenvinnbarhet og evt. sertifisering
• Se på muligheter for bruk av mer resirkulert plastråstoff
• Velg plasttyper som sikrer høy grad av materialgjenvinning. Bruk plasttyper som PP, LDPE, og HDPE.