En tom plastflaske eller en aluminiumsboks er full av energi. Panter du en flaske sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger (Infinitum). Det som havner i panteautomaten blir materialgjenvunnet på en god måte og er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Etter at pantesatsen økte i 2018 har andelen flasker og bokser som pantes økt med ca. 2 % til nærmere 90 %.
Mepex har i mange år kartlagt hva som skjer med panteemballasjen som ikke innleveres i pantesystemet. Mye pant kastes i vanlig restavfall og delvis sammen med kildesortert plast eller metall. Mepex gjør analyser og nasjonale beregninger og setter opp et totalt regnskap for all pant. Hvert år er det omlag 1-2 % av panten som det ikke kan redegjøres for. Våre analyser av marint avfall viser at en god del kommer på avveie, selv med et godt pantesystem.
Tips:
• Pant alle flasker og bokser som er merket med pant. Svenske bokser godtas i norske panteautomater, men du får ikke pant for boksene
• Bruk panteordning for snusbokser der det finnes (Oslo S og Flesland)
• Husk det er panteordning for fritidsbåter som det er for biler