Menneskeskapte klimagassutslipp er vår største miljøutfordring og det er nødvendig å gjøre tiltak umiddelbart om ikke klodens klima skal endre seg dramatisk. I denne situasjonen er det viktig at både privatpersoner, bedrifter og hele samfunnet bidrar. Da må vi også vite hvilke tiltak som er virkningsfulle.
Mepex har utviklet et klimaregnskap for avfallsselskapene Rfd (Drammensregionen) og Vesar (Vestfold) som viser årlig utvikling i klimapåvirkning. Klimaregnskapene viser også hva som bidrar mest av selskapenes ulike aktiviteter. Dessuten kan klimaregnskapet vise effekt av tiltak som vurderes. Resultatene fra disse beregningene viser at avfallsbransjen bidrar positivt til å redusere klimautslippene ved å sørge for materialgjenvinning og energiutnyttelse, og dermed spare utslipp fra jomfruelige ressurser.
Du kan selv beregne ditt klimafotavtrykk. Sannsynligvis blir du overrasket over resultatet. På denne måten kan du tilpasse din levemåte på en klimavennlig måte.
Tips om enkle klimakalkulatorer for privatpersoner:
• ENOVAS klimakalkulator: Finn ut hva ditt klimaavtrykk er og hva du kan gjøre med det. Hvor er utslippene dine størst?
Klimatsmart semester: Svensk klimakalkulator laget i samarbeid med blant annet Gøteborgs Universitet og Chalmers. Sammenligner ulike transportalternativer og viser hvor mye av totalt årlig klimautslipp (for å nå 2-gradersmålet) reisen tilsvarer.
NRKs klimakalkulator: Laget i samarbeid med Institutt for Industriell Økologi ved NTNU. Dette er en kalkulator for alt personlig utslipp, men man kan velge å kun fylle ut flyreiser gjennom et år.
Foto: Torbjørn Tandberg for RfD.