Mikroplast er små plastpartikler mindre enn 5 millimeter.  Mikroplast kommer fra mange ulike kilder og vi bidrar alle med utslipp av mikroplast til miljøet, ofte uten at vi vet det.  Plast er lite nedbrytbart og samles opp i natur og miljø.. Mikroplast er påvist i drikkevann, havsalt, fisk, skalldyr, ulike pattedyr og det tas opp i organismer og kommer inn i næringskjeder.

Mepex har på oppdrag for Miljødirektoratet kartlagt hvor mye mikroplast som oppstår hvert år og hva som trolig slippes ut til natur og miljø. Anslaget er på 8000 tonn/år.  Videre er det gjennomført en tiltaksanalyse for å redusere utslippene.

Les mer om mikroplast her:

Ifølge utredningene er slitasje av bildekk den største kilden til mikroplast i Norge, etterfulgt av gummigranulat fra idrettsanlegg, maling, vedlikehold av båter og tap fra plastproduksjon. Bare ved vask av tekstiler antas det at det slippes ut 110 tonn mikroplast i året.

Hva kan du gjøre for å redusere mikroplastutslippet ditt?

  • Redusere bilbruken og kjøre pent.
  • Unngå klær av plast, og hvis de må vaskes bruk en @guppyfriend.
  • Bidra til å vurdere alternativer til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i ditt nærmiljø og at man har rutiner for å hindre spredning.
  • Samle opp avfall når skraper av gammel maling
  • Vurdere alternativer til bunnstoff, evt. bruke skrogvask som etableres i nærmiljø batvask.no
  • Bruk kosmetikk, såper og tannkrem uten mikroplast

#Miljø #Sirkulærøkonomi #KuttMatsvinn2020 #Avfall #Klima #Gjenvinning #climatechangeimpacts #MoveTheDate #circulareconomy #climatepolicy