Mepex fortsetter å vokse, og vi har to nye ansettelser etter sommeren. Møt André Beck Fagerheim og Simen Randby.

André Beck Fagerheim er ansatt i stillingen som rådgiver sirkulære løsninger, i team datafangst og analyse, og skal i hovedsak jobbe med plukkanalyser og prosjekter knyttet til sirkulære løsninger. André er sivilingeniør med mastergrad i energi- og prosessteknikk, med fordypning i avfallsteknologi og materialstrømmer fra NTNU.

Simen Randby er ansatt som rådgiver sirkulære løsninger. Han har en master i samfunnsøkonomi fra UiO med spesialisering innen energi-, ressurs- og klimaøkonomi fra NMBU. Simen kommer fra Xynteo, et internasjonalt rådgivnings- og konsulentselskap som jobber med bærekraftig omstilling på bedrifts- og systemnivå.

– Vi gleder oss over å styrke kompetansen i Mepex med disse ansettelsene, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex. – Vi har i en lengre periode fått god bistand fra André i ulike prosjekter, og kan nå ønske ham velkommen som ansatt. Simen har god erfaring med bærekraftig omstilling, som er verdifullt for leveransene til våre kunder.

Velkommen skal dere være!