Møt våre nye kollegaer! 

Over sommeren har Mepex ansatt to nye medarbeidere. Jonathan Wegger Hultin har vært tilknyttet analysetemaet i studietiden, og den 4. oktober starter Espen Larsen Mikkelsborg.  

 

Espen Larsen Mikkelborg (32) har en master i fornybar energi med fordypning i avfall som ressurs fra NMBU på Ås. Han kommer fra stillingen som rådgiver i ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS.   

Espen har tatt en aktiv rolle i avfall- og gjenvinningsbransjen gjennom flere styreverv og komitéoppdrag. Sommeren 2020 startet han Nettverk for unge i gjenvinningsbransjen – UIG, et nettverk som skal samle de unge hodene for erfaringsdeling og for å drive bransjen fremover. I Mepex trer han inn i rollen som rådgiver og analytiker. 

 

Jonathan Wegger Hultin (31) har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo med fordypning i internasjonale relasjoner og økonomi.  

Jonathan kjenner vi allerede godt, han har jobbet som innleid analytiker i Mepex under studietida. Han har blant annet jobbet med avfallsanalyser og kartlegging av marint avfall. Etter endt utdannelse har han vært i praksis hos UNESCOs seksjon for Utdanning for bærekraftig utvikling, hvor han jobbet med å engasjere unge til å leve mer bærekraftig og selv engasjere lokalsamfunnet sitt. Hos Mepex trer han inn i rollen som prosjektmedarbeider.