Hold Norge Rent og Mepex Consult er sammen med Oslofjorden Friluftsråd (OF) kommet godt i gang med prosjektet Bølgen som skal hjelpe bedrifter med å forebygge forsøpling av forbrukeravfall. I forrige uke var Ringnes som første bedrift ut, med på strandrydding på Ostøya og dybdeanalyse i verkstedet til OF og Mepex i Slemmestad. Denne sommeren og høsten fylles verkstedet opp med medarbeidere fra flere produsenter av Norges fremste merkevarer.

– Næringslivet ønsker å bidra til at emballasje fra deres produkter ikke havner på avveie. Sammen med Hold Norge Rent, OF og Mepex skal de gjennom prosjektet «Bølgen» sammen finne tiltak for å forebygge forsøpling fra forbrukeravfall, forteller Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Mest forbrukeravfall i befolkningstette områder
Mepex og Hold Norge Rent avsluttet prosjektet «Dypdykk i plasthavet» i mars i år. Målet med dette prosjektet var å øke kunnskapsgrunnlaget for hva det marine avfallet består av. Sammen med Hold Norge Rent søkte Mepex og fikk midler fra Miljødirektoratet til et nytt to-årig prosjekt for å forebygge forsøpling fra forbrukeravfall sammen med Oslofjorden Friluftsråd, Grønt Punkt Norge og Infinitum.

– Resultatene fra dypdykket viste at det var mest forbrukeravfall på Østlandet og i de tettest befolkede områdene. Med Bølgen vil vi sammen med næringslivet forsøke å gjøre noe med dette og bidra til å redusere forsøplingen, sier Syversen.

Bølgen – en femtrinnsprosess for å finne de rette tiltakene
Responsen fra Næringslivet har vært over all forventning.
– Vi er nå i full gang med Bølgen; en femtrinnsprosess som vi gjennomfører sammen med et team fra den utvalgte bedriften, forteller Kathrine Kirkevaag, rådgiver i Mepex og prosjektleder for Bølgen.

Det starter med et kunnskapsdelingsmøte og fortsetter med strandrydding og dybdeanalyse i verkstedet til OF og Mepex i Slemmestad. Det neste steget er en workshop hvor vi sammen skal komme frem til tiltak som både er modige og effektive, samtidig som de er realistiske og gjennomførbare.

– Når vi har jobbet frem tiltaksplanen, er det bedriftene som skal implementere og realisere tiltakene med oppfølging fra teamet fra OF, Hold Norge Rent og Mepex, forteller Kirkevaag.

Ringnes først ut
Den første bedriften som ble med i Bølgen var Ringes. De omtalte dagen med strandrydding på Ostøya og dybdeanalyse i Slemmestad som en «drømmedag».

– Vi er svært takknemlige for at vi har fått muligheten til å ta del i BØLGEN, som allerede har vist seg både lærerikt og engasjerende. Ringnes’ mål er at ikke noe av vår emballasje skal komme på avveie. Vårt refreng er «pant alt, alltid» slik at flaskene kan resirkuleres og få nytt liv. Vi har kommet langt, men er ennå ikke i mål. Med BØLGEN håper vi at vi sammen kan komme opp med tiltak som gjør en forskjell, sier Johanna Ellefsen Rostad, direktør Corporate Affairs

-Vi gleder oss til fortsettelsen og til å ta med Orkla på den samme «drømmedagen» med strandrydding og dybdeanalyse rett over sommerferien. I løpet av august og september skal 6 selskaper gjennom samme prosessen og 10 bedrifter i 2021, forteller Kirkevaag.