I år har Mepex egen stand og inviterer til en serie korte foredrag på eget møterom. Kom og slå av en prat, da vel!

Vi holder til på standnummer 1.30-1.31, og i møterom C3 i 2. etasje på årets årskonferanse. Vi er ekstra spente på å vise fram vårt nyeste verktøy: digitalt klimaregnskap for avfall. På standen kan du blant annet se en modell av Site Zero – verdens største sorteringsanlegg for plast.

 

Faglig program onsdag 7/9

Kl 13:00, kl 14:00 og kl 15:00

Tell det som teller! Digitalt klimaregnskap fra Mepex
v/Carl Frederik Kontny, rådgiver 

Over flere år har vi utviklet en modell for klimaregnskap for håndtering av avfall, skreddersydd for kommuner og interkommunale selskap. Nå har vi utviklet et digitalt klimaregnskap, og som kunde kan du få tilgang til et nettbasert, interaktivt dashbord der du selv kan utforske resultatene dine.

Gode verktøy trengs for å sette inn de riktige tiltakene mot nullutslippssamfunnet. Derfor har vi bygd inn et simuleringsverktøy for å se hvilken effekt ulike tiltak vil ha.

Vi inviterer til lansering av det nye verktøyet på avfallskonferansen.

Meld deg på Digitalt klimaregnskap

 

Kl 13:30 og kl 15:30

Veien og mulighetsrommet fram mot 65% materialgjenvinning
v/ Elise Narum Amland, rådgiver og Frode Syversen, daglig leder

Synes dere det er krevende å få oversikt over landskapet? At målet som er nært i fremtid virker uoppnåelig? At det er vanskelig å lese kartet og tegne opp ruten?

Vi har bistått myndighetene med å få oversikt over effekten av kravene fra EU og mulighetsrommet for tiltak for økt materialgjenvinning og forberedelse til ombruk. Etter mange års dypdykk ned i avfallet ser vi på veien til målet med realisme og har identifisert konkrete muligheter.

Vi gir en rask introduksjon i kommende føringer fra EU om økt utsortering og nye målepunkter:

  • Hvordan det virker det inn på dagens måloppnåelse?
  • Hvilken avstand er det til målene i 2035?
  • Hvilke konkrete tiltak er tilgjengelige og hvor langt løfter de oss mot målet?

Meld deg på Veien mot 65 prosent materialgjenvinning

 

Faglig program torsdag 8/9

Kl 10:30

Tekstiler ut av restavfallet
v/Kristiane Rabben, rådgiver 

Historisk sett har tekstiler hatt høy verdi, reparasjon, arv og donasjoner var alminnelig praksis. I takt med utviklingen av fast- og ultrafast fashion har tekstiler blitt tilgjengelig til lave priser, samtidig som tilbøyeligheten til å kaste tekstiler har økt radikalt. Som en del av EUs mål for ombruk og materialgjenvinning skal tekstiler samles inn separat.

Men hvordan skal Norge gjennomføre innsamlingen? Og hvordan håndterer vi tekstilene som reddes fra avfallsstrømmene?

Meld deg på Tekstiler ut av restavfallet

 

Kl 11:30

Tell det som teller! Digitalt klimaregnskap fra Mepex
v/Carl Frederik Kontny, rådgiver 

Over flere år har vi utviklet en modell for klimaregnskap for håndtering av avfall, skreddersydd for kommuner og interkommunale selskap. Nå har vi utviklet et digitalt klimaregnskap, og som kunde kan du få tilgang til et nettbasert, interaktivt dashbord der du selv kan utforske resultatene dine.

Gode verktøy trengs for å sette inn de riktige tiltakene mot nullutslippssamfunnet. Derfor har vi bygd inn et simuleringsverktøy for å se hvilken effekt ulike tiltak vil ha.

Vi inviterer til lansering av det nye verktøyet på avfallskonferansen. Meld deg på i dag!

 

Meld deg på Digitalt klimaregnskap i dag!