Mepex har i løpet av året ansatt syv medarbeidere. Nå søker selskapet ytterligere to rådgivere; en full-stack utvikler og en kommunikasjonsrådgiver.

– Med disse to funksjonene kompletterer vi Mepex-laget og er rustet for en stadig økende oppdragsmengde og spennende oppgaver med å legge til rette for en sirkulær økonomi, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Se stillingsannonsen på finn.no:Full-stack utviklerKommunikasjonsrådgiver

Digitalisering av tjenestene
Etter over 30 år i bransjen, sitter Mepex på et omfattende datagrunnlag og kunnskap, som omfatter plukkanalyser, mengdestatistikk, systemløsninger, returgrader og klimatall.

– Med en stadig økende mengde data, ser vi behovet for å digitalisere våre prosjekter og forbedre vårt tjenestedesign. Vi ønsker også at våre kunder skal få mulighet til effektive grensesnitt for innrapportering av data og kan få en digital løsning for resultatrapportering og simulering. Det skal blant annet brukes for å dokumentere hvor effektivt sorteringen fungerer og potensialet for økt materialgjenvinning, samt for klimaregnskap, forklarer Syversen.

Formidle gode miljøhistorier

I tillegg ønsker Mepex å bli flinkere til å formidle gode miljøhistorier.

– Vi jobber med veldig mange spennende prosjekter som kan ha interesse for et langt større publikum. Ved å forenkle budskapene og gjøre våre resultater og rapporter mer visuelle, håper vi å bli bedre på kunnskapsformidling til våre kunder og nå nye målgrupper med våre miljøhistorier. Det håper vi vår nye kommunikasjonsrådgiver vil bidra med, sier Syversen.

Syversen håper mange vil søke de to stillingene, og minner om søknadsfristen er 15. november.

Link til de to utlyste stillingene:

Full-stack utvikler

Kommunikasjonsrådgiver