Mepex har som en av 13 kvalifiserte leverandører deltatt i konkurranse om rammeavtale med Fortum Oslo Varme. -Vi er svært fornøyd med at vi har fått tildelt rammeavtale på prosjektledelse og teknisk bistand, sier Johan Thorbeck, partner i Mepex.

Rammeavtalen er på tre år med muligheter for forlengelse av avtalen med inntil to år.

-Rammeavtalen omfatter prosjektledelse og teknisk bistand på Fortum Oslo Varmes anlegg, i hovedsak på Klemetsrud og Haraldrud, forteller Johan Thorbeck.

For Mepex innebærer avtalen en viktig videreføring at det gode og interessante samarbeidet vi har hatt med Fortum, og flere spennende oppgaver med videreutviklingen av anleggene.

Hele 435 leverandører mottok invitasjon til å delta i konkurransen, og 24 leverandører leverte forespørsel om å delta i konkurransen. Av de 24 ble 13 kvalifisert og invitert til å gi tilbud. Alle de 13 leverandørene leverte tilbud i konkurransen.