Mepex er av Miljødirektoratet tildelt oppdraget med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om mikroplast. Både primære og sekundære kilder skal undersøkes, begrenset til utslipp fra land – i Norge. I tillegg skal Mepex bidra med en kunnskapsoppdatering med henhold til slitasje og fragmentering av plastmaterialer, samt utbredelse og mengde mikroplast i ferskvann og landbaserte systemer.

Les mer om mikroplast her:KartleggingTiltaksanalyse

Mye vann og mikroplast er rent ut i havet siden 2014 da Mepex kartla de nasjonale kildene for mikroplastutslipp for Miljødirektoratet. Norge var blant de første landene som systematiserte og  kvantifiserte utslippene. Vår studie fra 2014 er referert til i en rekke internasjonale rapporter.

Peter Sundt er prosjektleder for oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget. I tillegg deltar Sølvi R. Haugedal  og Thomas Rem fra Mepex og Per-Erik Schulze er innleid underleverandør, som han også var i 2014.

Som sist vil Mepex involvere næringslivet, forskere og andre relevante aktører som en del av prosessen. Endelig rapport skal leveres i før jul.