Mepex er et miljø- og samfunnsengasjert selskap som jobber for å finne ressurseffektive og sirkulære løsninger for våre kunder. Vi ønsker å starte 2020 med å dele vår kunnskap og erfaringer fra prosjekter vi har utført, og forhåpentligvis engasjere og inspirere DEG til å tenke sirkulært.
Hva er sirkulærøkonomi?
Hvorfor trenger vi en bærekraftig og grønn økonomisk modell?
Hvordan kan DU bidra til en sirkulær økonomi?

I den første luken i Mepex nyttårskalender «Gode sirkulære forsetter» vil vi forsøke å svare på dette.

Følg Mepex på FB og LinkedIn, og lær mer om sirkulærøkonomi i praksis og få tips til hva du kan gjøre!
Hva er sirkulærøkonomi?
Sirkulærøkonomi handler om å bruke produkter og materialer om igjen i et kretsløp, og å redusere forbruket av ressurser. Vi vil bort fra ideen om en lineær «bruk og kast»-økonomi. Sirkulærøkonomi har som mål at ressursene blir i økonomien lengst mulig slik at de skaper minst mulig avfall og blir utnyttet til sitt fulle potensial.
Hvorfor trenger vi en sirkulærøkonomi??
I følge Circular Norway  er kun 9 prosent av verden sirkulær. Det vil si at 91 prosent av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen ikke blir brukt om igjen, og blir avfall. I løpet av de siste 40 årene har årlig utvinning av materialer mer enn tredoblet seg.
I 2019 hadde vi allerede i slutten av juli brukt opp jordens ressurser for det året. Det må en endring til.
For å få til en sirkulærøkonomi er det et stort behov for innovasjon i alt fra design av produkter og tjenester, til gjenvinning og bruk av gjenvunnet materiale i nye produkter. Mange av produktene som finnes på markedet i dag, er designet for å bli avfall. I en sirkulærøkonomi må produktene være lettere å ta fra hverandre, reparere og bytte ut delene på. Det handler om å lage nye forretningsmodeller som kan legge til rette for at råmaterialene blir brukt om igjen.
Syv nøkkelprinsipper for sirkulærøkonomi
Det er ifølge Ellen MacArthur Foundation syv nøkkelprinsipper i den sirkulære økonomien. Disse nøkkelprinsippene gjør det enklere for bedrifter og næringsliv å vite hva som skal til for å implementere nytenkende forretningsmodeller for sirkularitet:
• Prioriter fornybare ressurser
• Design for sirkularitet
• Ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert
• Innovér forretningsmodellene
• Ta i bruk digital teknologi
• Bruk avfall som ressurs
• Samarbeid for å skape felles verdier
Hva kan så DU som enkeltperson bidra med?
Det skal vi i Mepex prøve å gi deg svar på hvis du åpner de kommende lukene i vår nyttårskalender «Gode sirkulære forsetter».