Renovasjon i Grenland (RIG) har tildelt Mepex rammeavtale for avfallsfaglige konsulenttjenester. Mepex leverte inn tilbud på alle de fire delområdene, og har fått rammeavtale på alle områdene. Totalt evaluerte RIG henholdsvis 10, 8, 3 og 5 tilbud på de fire delkonkurransene. – RIG er en spennende oppdragsgiver, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har med RIG, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex.

Mepex er ikke alene om å få rammeavtale av aktørene som deltok i tilbudskonkurransen:

Delkonkurranse 1: Mepex Consult, PriceWaterhouseCoopers AS og Norsk Gjenvinning AS
Delkonkurranse 2: Mepex Consult AS og Damhaug Consulting AS
Delkonkurranse 3: Mepex Consult AS
Delkonkurranse 4: Mepex Consult AS og WSP Norge AS

Mepex ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med RiG. Den siste tiden har vi gjennomført prosjekter tilknyttet utredninger og revisjoner for RiG, det siste revisjoner av kontrakt for farlig avfall og kontrakt for transport og behandling av restavfall.

Bildene i saken er tatt fra kontraktsrevisjon hos Norsk Gjenvinning den 6. mai i år, på oppdrag fra RiG.