I påvente av regelverksavklaringer har Sesam Ressurs ligget i bero, men etter sommeren har prosjektet med å etablere et nytt ettersorteringsanlegg i Midt-Norge skutt fart. Utviklingsleder i TRV gruppen, Ingjerd Bunkholt, har vært engasjert som prosjektleder i Sesam det siste året og forteller at det jobbes intenst med å få på plass et så godt beslutningsgrunnlag som mulig før beslutningen skal tas første halvår i 2023.

 

Ingjerd Bunkholt Olden
Ingjerd Bunkholt Olden, Utviklingsleder i TRV Gruppen

Ingjerd Bunkholt jobber som utviklingsleder i TRV gruppen og har vært engasjert i SESAM prosjektet siste året. Hun er utdannet geolog og har bakgrunn fra både gruvedrift og prosessindustri. Det er verdifull erfaring å ha med seg inn i Sesam-prosjektet. Ingjerd har også en doktorgrad i prosessmineralologi. Det dreier seg om ressursutnyttelse av materialer, noe som henger godt sammen med ressursutnyttelse av avfall.

 

Hva jobber dere med nå?
Det er store investeringer som skal gjøres, og vår viktigste oppgave nå er å utrede hvordan vi kan maksimere miljøeffekten ved å bygge det anlegget som får mest mulig ressurser ut av restavfallet. Politikerne skal ta en beslutning om å tildele enerett på avfallet til Sesam, da trenger de å ha fakta på bordet.

Hvilke faktorer har dere utredet?
Tidligere har vi utredet finsortering vs. grovsortering. Siden vi har en stor region med lange transportavstander ønsket vi også å se på hvordan transporten ville påvirke miljøeffekten. Mepex har hjulpet oss med å utrede om det skal bygges ett stort, eller tre mindre, desentraliserte anlegg. Utredningen viser at utslipp fra transport blir en dråpe i havet i det store bildet, og at å bygge ett stort anlegg vil være mest effektivt for å få hentet ut ressursene i avfallet fra innbyggerne i vår region.

Hvordan tror du vi best når målkravet om 65%?
Sesam har gjennomført en stor regional plukkanalyse som viser at store ressurser ligger igjen i restavfallet. Dette er ressurser vi ikke får innbyggerne til å sortere ut. Utsorteringskravene blir ikke mindre framover, og vi må bygge framtidsrettede anlegg som kan bygges ut og videreutvikles i takt med utvikling av ny teknologi. Dermed er det dumt å låse seg til for liten plass.

Sesam skal bli et anlegg som sorterer ut flere fraksjoner etter hvert. Vi har også søkt Forskningsrådet om midler for å se på utsortering av finstoff.

Hva skjer i Sesam nå og framover?
Nylig har vi opprettet en ressursgruppe på 7 som består av en representant fra hver av eierne. Denne gruppa jobber med det faglige grunnlaget og med å få nødvendige fakta på bordet fram mot en beslutning. Det har vært veldig positivt for forankringen av prosjektet, og det er et godt driv blant eierne nå.

Hvordan samarbeider dere med de andre anleggene?
Betydningen av ROAF, IVAR og ØAS (andre eksisterende, eller planlagte sorteringsanlegg i Norge) sitt arbeid har vært enormt viktig, og det uformelle nettverket vi har er svært verdifullt. Begge har vært utrolig behjelpelige og vi kan spørre om alt mulig. Ikke minst med muligheten vi har til å besøke fysiske anlegg og se hvordan det fungerer i praksis.

Dere skal vel også på studietur ut i Europa om ikke lenge?
Det stemmer, i november skal vi på befaring til to anlegg i Sverige og tre i Nederland som Lars Inge Fjellestad i Mepex organiserer for oss. Vi skal blant annet til Bristad, et sorteringsanlegg utenfor Stockholm, og Site Zero som er Svensk Plaståtervinning sitt anlegg i Mottala. Det blir et tett program med 5 anlegg på 4 dager, men det blir utrolig lærerikt og vi ser virkelig fram til dette!