Mepex og Østfoldforskning har gjennomført en konsekvensutredning av tre alternative forslag til en forskrift med pålegg om utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall for Miljødirektoratet.

Formålet med en slik forskrift er at den skal bidra til økt utsortering og materialgjenvinning av avfall fra husholdninger og bedrifter med husholdningsliknende avfall. Forskriften vil være et bidrag til oppfyllelse av Norges forpliktelser i Rammedirektiv for avfall vedtatt i april 2018, hvor målene for materialgjenvinning trappes opp trinnvis fra 2025, 2030 og til 2035.

Les hele rapporten her.

Vil bety et taktskifte for norske kommuner og bedrifter

Pålegget vil bety at myndighetene går inn med langt hardere virkemidler for å øke materialgjenvinningsgraden av biologisk avfall og plastavfall for både for kommuner og bedrifter.

– Det foreslås at kommunene får klare målkrav til materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall. Det vil for mange kommuner bety tilrettelegging for en ny infrastruktur og bedre incentiver for å oppfylle kravene, forklarer Frode Syversen, daglig leder i Mepex. Bedriftene får et systemkrav som tilsier at alle må sørge for å ha et godt system for utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og ulike typer plastavfall. Det forventes å gi en vesentlig effekt.

– Dette vil bety et taktskifte for norske kommuner og bedrifter, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex Consult. Frode har vært prosjektleder, og sammen med Elise Amland og Sveinung Bjørnerud fra Mepex og representanter fra Østfoldforskning, stått for arbeidet med konsekvensutredningen.