Foto: Silje Holte

For å øke bruken av resirkulert plast, må markedet etterspørre slike produkter. I 2021 har Mepex jobbet for å få offentlige innkjøpere på banen ved å tilby bistand til utforming av krav og kriterier, eller gjennomføre markedsdialog. Prosjektets mål har vært å øke andelen resirkulert plast med 2000 tonn. 

Se oversikt over noen av produktene i resirkulert plast nederst i saken.

Det var Grønt Punkt Norge som i 2020 tok initiativ til et samarbeidsprosjekt med Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) og Stiftelsen Miljøfyrtårn for å få flere offentlige innkjøpere til å kjøpe inn produkter av resirkulert plast. Mepex har hatt prosjektledelsen og fikk i februar 2021 midler til prosjektgjennomføring fra Handelens Miljøfond.

Utfordrende å få de statlige aktørene på banen

Siden har samarbeidspartnerne jobbet for å få offentlige aktører til å sette krav til bruk av resirkulert plast ved innkjøp av plastprodukter der det er mulig. Det har vært utfordrende.

For å nå målet om å øke bruken av resirkulert plast med 2000 tonn, ønsket prosjektet i første rekke å få til et samarbeid med de statlige aktørene. Både med tanke på volum, men også fordi det er innenfor bygg og anlegg og samferdsel vi finner de fleste produktene som er produsert i resirkulert plast.

– Alle de store statlige selskapene vi har vært i kontakt med, har en strategi hvor de fremhever sirkularitet som avgjørende for fremtiden, og hvor de lover å ta ansvar. Men det skorter på å ta det ut i praksis, sier Kathrine Kirkevaag, som leder prosjektet sammen med Anne Meaas og Sølvi Haugedal i Mepex.

MER RESIRKULERT PLAST: Bildet er fra den nye ringveien rundt Stockholm. Dette er Europas største tunnelprosjekt som utføres av flere entreprenører. Norske Oldroyd har levert vannsikringen og flere plastkomponenter som brukes i dette prosjektet. Enkelte av komponentene er produsert av post consumer resirkulert plast og resirkulert tauverk fra havbruk. Bildet viser montering av vannsikring, membraner og komponenter fra Oldroyd. FOTO: SUBTERRA
Endelig i godt driv

De tre har banket på utallige dører for å tilby offentlige aktører gratis hjelp. Etter mange møter, presentasjoner og nesten upassende mye masing, har prosjektet i løpet av høsten fått på plass samarbeidsprosjekter både med kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper (IKS-er) og Statsbygg.

– Endelig er vi i godt driv, og har blant annet fått jobbe med fire konkrete byggeprosjekter i Statsbygg. Vi samarbeider også med Rogaland og Viken fylkeskommuner, Bodø kommune og to interkommunale selskaper, forteller Kirkevaag.

Parallelt med anskaffelsene jobber Mepex med å lage en oversikt over plastprodukter i resirkulert plast, og samle nødvendig dokumentasjon om produktene.

– Vi har god dialog med produsentene av plastproduktene, og samler informasjon samtidig som vi etterspør nødvendig dokumentasjon som type plast, andel resirkulert plast, mulige sertifiseringer, EPD-er, kvalitet og sporbarhet, forteller Kirkevaag.

På nyåret skal de tre Mepex-medarbeiderne jobbe med å samle all erfaring fra anskaffelsene og utarbeide et kunnskapsgrunnlag med tilhørende caser. Dette skal prosjektet dele og gjøre tilgjengelig for alle som jobber med offentlige anskaffelser.

Produkter i resirkulert plast:

1 – Ringmur i 100 % resirkulert plast fra Vartdal

2 – Isolasjonsplater i 100 % resirkulert EPS fra BEWI

3 – Oldroyd har utviklet en membran som brukes i forbindelse med grønne tak på større bygg. I midtsjiktet benyttes 10 % havplast.

4 – Dobbelveggede kveilrør produsert i 60 % resirkulert plast fra Industriplast

5 – Fot i 100 % resirkulert plast brukt til områdesikring og som trafikkmøbel

6 – Kabelkanaler fra Acte i 100 % resirkulert plast

19. desember 2021 AktueltBy Kathrine