– Noe jeg er stolt av fra tida i Mepex er å få FTI på tanken om å bygge sorteringsanlegget for plast i Motala, forteller Geir Sørensen, som takker for seg etter 7 år i Mepex. Nå skal han kombinere livet som rådgiver i eget firma med sykling og investering i egen helse.  

Geir er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk ved NTNU og har i tillegg en bachelor i økonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har lang fartstid både fra oljebransjen og avfallsbransjen. Geir kom til Mepex fra en stilling i Norsk Gjenvinning hvor han hadde ansvar for selskapets moderne sorteringsanlegg for bunnaske. Mepex trengte forsterkninger til anleggsavdelingen og Geir gikk inn som partner i selskapet.  

Krevende og spennende prosjekter i Mepex

Geir forteller at noe av det mest spennende han har vært med på var å jobbe for å etablere et nytt nasjonalt gjenvinningsanlegg og depot for farlig uorganisk avfall på Rausand. Ordskiftet rundt mottaket for farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand viser at det i møte med lokaldemokratiet kan være svært krevende å etablere slike anlegg i Norge. – Prosjektet ble mer politikk enn kjemiteknikk, sier Geir om prosjektet som foreløpig er lagt på is, mye på grunn av kommunesammenslåingen i 2020.  

I Mepex har Geir også analysert framtidig mengde farlig avfall i Norge for Miljødirektoratet, og jobbet med kjemisk gjenvinning av PET og polyester i et prosjekt sammen med svenske RISE, finansiert av Handelens Miljøfond.  

Beste minne fra Mepex: Alle kollegaene og ha blitt kjent med så mange dyktige og hyggelige mennesker.

Stolteste øyeblikk: Få FTI i Sverige til å fatte interesse for å bygge sorteringsanlegg for plast (som nå blir verdens største sorteringsanlegg for plast) 

Frode Syversen, daglig leder i Mepex ønsker Geir lykke til i sin nye rolle og takker for et godt samarbeid. – Vi har satt stor pris på hans allsidige kunnskap, faglig dyktighet og godt humør. Vi kommer fortsatt til å samarbeide med Geir gjennom Geir Sørensens Rådgivningstjeneste når det gir best resultat for våre kunder.