Fortum Oslo Varme og «Prosjekt CCS Oslo» er i sluttspurten for å ferdigstille endelig rapport for FEED (forprosjekt) studien. Frist for overlevering til Gassnova er 31. oktober 2019.

Pilotanlegget som Mepex har vært med på å etablere har vært i drift siden februar 2019 og viser meget gode resultater, ikke minst med hensyn til utslipp. Foto: Einar Aslaksen.

DNV GL har gjennomført teknologikvalifisering og «Statement of qualified technology» ble signert  i juni i år. Pilotanlegget blir driftet ut desember 2019 for videre testing og å innhente ytterligere erfaringer.