– Det vi finner desidert mest av langs kysten av Finnmark er tau, pose og nett fra trål og snurrevad og annet tauverk, sier Tallak Syversen i Mepex Consult. Sammen med In the same boat, Norges Miljøvernforbund, Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø har Mepex vært med på tokt langs Finnmarkskysten for å rydde strender og teste nye metoder for registrering og analyse av avfall i felt.

Se hele saken fra Finnmarkstoktet her:Datafangst i urørt terreng     

– Med utgangspunkt i analysen Mepex utførte i Vadsø, har vi laget ti på topplister fra strandryddeaksjonene der, både basert på antall og vekt. Analysen baserer seg på ca. 580 kg sortert marint avfall bestående av ca. 1400 enheter, forteller Syversen.
De to diagrammene viser store forskjeller, og viser hvor viktig det er å registrere både antall og vekt på strandryddeavfallet.

– For Mepex har toktet langs Finnmarkskysten vært viktig for å skaffe mer data om kilden til avfallet, materialtyper, geografisk opprinnelse og alder. Kunnskap er nøkkelen til å forstå hvordan forsøpling oppstår og hva vi kan gjøre for å stoppe tilsiget av plast til havet, sier Tallak.

Dybdeanalyser fra over 50 strandryddeaksjoner

Mepex har utarbeidet en nasjonal database med resultater fra dybdeanalysene de har utført med utgangspunkt i strandryddeavfall fra hele norskekysten. 

-Denne databasen vil bli gjort tilgjengelig i sin helhet for alle som ønsker å fordype seg i resultatene. En sammenstilling av ryddedata er allerede klar: Med utgangspunkt i et Norgeskart, kan du klikke deg inn på ønsket strandryddeaksjon, og få opp ti-på-topp-lister av hva det er funnet mest av her. Det er utarbeidet statistikk både basert på antall og vekt, forteller Andreas Dalen i Mepex Consult.