Mepex har rekruttert fem nye medarbeidere. Svein Espen Sørstad er allerede i full gang, mens de øvrige fire starter i Mepex 4. januar 2021. De fire medarbeiderne er Carl Fredrik Kontny, Miriam Mekki, Anne Christine Meaas og Lars Inge Fjellestad.  

Frode Syversen, daglig leder i rådgivningsselskapet er svært fornøyd med rekrutteringen. – Mepex er inne i et generasjonsskifte, og det å få inn nye og yngre krefter med så god og variert bakgrunn og erfaring, er svært gledelig og motiverende for oss i Mepex, sier Syversen.

Carl Fredrik Kontny

Carl Frederik (31) er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering innen økonomiske virkemidler for å nå klima- og miljømål. Han har tidligere jobbet som Insights Advisor i konsulentselskapet Xynteo og med nasjonalbudsjett og arbeidsmarkedsanalyse i Finansdepartementet. Interessen for grønn vekst og å legge rammene for at markedskreftene bidrar til å nå klima- og miljømål, ledet ham til Klima- og miljødepartementet. Der jobber han i dag blant annet med regjeringens strategi for sirkulær økonomi. I Mepex skal Carl Fredrik jobbe som rådgiver for nettopp sirkulære løsninger.

 

Miriam Mekki

Miriam (34) er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi, og har videreutdanning innen miljø og avfall. Hun har tidligere erfaring fra olje og gass, og prosjektarbeid fra idefase til prosjektering og commissioning. Miriam kommer til Mepex fra Miljødirektoratet der hun jobber med miljøforvaltning, med hovedfokus på marin forsøpling, plast og avfallsforbrenning. Hun har god kjennskap til nasjonalt og europeisk avfallsregelverk og avfallssektoren. Innen marin forsøpling har hun også erfaring med internasjonale kunder og prosesser. I Mepex skal Miriam jobbe som rådgiver for sirkulære løsninger.

 

Anne Christine Meaas

Anne Christine (37) har en mastergrad i naturforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, og har over ti års erfaring fra miljøforvaltning og avfallsbransjen. Hun har tidligere jobbet i Miljødirektoratet med vannforvaltning, og i WWF Norge med blant annet oljevernberedskap og bistandsprosjekter. Anne Christine kommer til Mepex fra stillingen som rådgiver og teamleder for avfall og gjenvinning i Asker kommune. Der har hun jobbet med strategier for avfall og sirkulær økonomi, store anskaffelser og regelverksutvikling. Hun skal jobbe som rådgiver for sirkulære løsninger i Mepex.

 

Lars Inge Fjellestad

Lars Inge (51) er diplomingeniør og daglig leder ved Årnes Vannverk. Før han kom til Vannverket, var han fabrikksjef ved ROAF, ett av Norges mest avanserte ettersorteringsanlegg for avfall. Dette ga kunnskap om fungerende design, bemanning, igangkjøring og ikke minst kontinuerlig drift av anlegget. Lars Inge har også prosessmodellering og virksomhetsarkitektur i ryggraden fra mange år som konsulent for Qualisoft og Energos.  I Mepex skal Lars Inge jobbe som rådgiver sorterings- og gjenvinningsanlegg.

 

Svein Espen Sørstad

Svein Espen (42) er utdannet ved Handelshøyskolen BI og startet sin yrkesaktive karriere med å jobbe syv år i bank. Han startet i Mepex 1. oktober i år etter 15 år i Aker Solutions AS. Der har han jobbet innenfor Document Management, Systems Engineering, Completion Management og Quality Management. I Mepex skal Svein Espen jobbe som rådgiver sorterings- og gjenvinningsanlegg.