Johan Thorbeck, partner i Mepex, har på oppdrag fra Fortum Oslo Varme vært konsulent for å øke kapasiteten og virkningsgraden på de tre forbrenningslinjene på Klemetsrudanlegget.

 Det er Fortum Oslo Varme som sørger for trygg og miljøvennlig energigjenvinning av restavfall og næringsavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Energien som oppstår under forbrenning av avfall gjenvinnes til grønn fjernvarme og elektrisitet.

Det er Thorbeck i nært samarbeid med Fortum Oslo Varme og teknologileverandørene som har ledet arbeidet på anlegget.

Trinnvis økning

– For å maksimere leveransene av grønn energi er kapasiteten og virkningsgraden på de tre forbrenningslinjene trinnvis økt over flere år. Det legges vekt på å sikre at de tiltakene som gjennomføres ikke påvirker myndighetstillatelser, den enkelte linjes og delsystems driftssikkerhet og at kjelenes trykk- og temperaturklassing overholdes, forteller Thorbeck.

Kapasitetsøkningstiltak av denne typen medfører hardere termisk belastning på rist og kjel med resulterende fare for økt ristslitasje og groing i kjel. Grundige vurderinger forut for valg av løsninger for å minimere disse konsekvensene er derfor viktig.

– Samlet sett er kapasiteten på linje 1 og 2 økt med nær 30 %, mens den på linje 3 så langt er økt med ca 20 %. Basert på erfaringer samlet fra allerede gjennomførte effektøkninger, vil det i løpet av 2019 bli gjennomført ytterligere tiltak på linje 3, forteller Thorbeck.