Mepex har sammen med Eunomia kartlagt det norske markedet for engangsartikler i plast, og i november inviterte de til workshop for å få innspill til alternativer til plastartiklene. -Vi fikk mange gode ideer og både kreative og spenstige løsninger, sier Rebecca Briedis og Kathrine Kirkevaag i Mepex.

Det er Eunomia og Mepex som inviterte representanter fra produsenter, leverandører, forskningsinstitusjoner, dagligvarehandelen, interesse- og miljøorganisasjoner, avfallsbransjen og bloggere til workshop hos Miljødirektoratet.

Workshopen inngikk som en del av oppdraget «Kartlegging og tiltaksanalyse – redusert forsøpling fra engangsartikler av plast» som Mepex og Eunomia utfører for Miljødirektoratet.

Med utgangspunkt i 20 engangsartikler som bidrar til marin forsøpling og innenlands forsøpling, jobbet deltakerne med å finne frem til ulike alternativer ved å endre materialer og se på alternative produkter og løsninger til engangsartiklene i plast.
De nærmere 30 deltakerne jobbet også med å se på mulige virkemidler, og kom med innspill til andre løsninger for å redusere forsøplingen fra engangsartiklene.

-Vi er imponert over innsatsen og resultatene, og setter stor pris på at så mange vil bidra og delta i det viktig arbeidet, sier Kathrine Kirkevaag. Sammen med Eunomia skal Mepex nå beregne miljøkonsekvensene og kostnadene for engangsartiklene og de alternative produktene og løsningene.