Hvert år analyserer Mepex store mengder avfall fra husholdningene. Plukkanalysene gir oss kunnskap om sorteringsatferden til innbyggerne, og A-team, Mepex sitt analyseteam, gjør avfall om til verdifulle data.  

Både samlet sett, og hver for seg, gir analysene viktig informasjon om avfallet i Norge. Data fra disse plukkanalysene gjør at vi kan lage gode anslag på hvordan avfallsstrømmene utvikler seg, se hvor gode vi er til å sortere, eller måle hvordan ulike virkemidler fungererPlukkanalysene er et viktig supplement til annen statistikk, og vi er helt avhengige av slike analyser for å gi et korrekt bilde av virkeligheten. 

Blant annet gjør vi analyser på

  • Restavfall
  • Plast
  • Metaller
  • Glassemballasje
  • Papir og kartong
  • Matavfall og matsvinn
  • Tekstiler
  • Trevirke

Hva skjer egentlig på en plukkanalyse? 
Jonathan fra A-team står midt oppi posehaugen som skal analyseres. Her på Haraldrud grovsorteres mange tonn husholdningsavfall fordelt på matavfall, plastavfall og restavfallVed å analysere store mengder fra hele Norge, oppnår vi statistisk sikkerhet og data om hvor mye vi kaster av den enkelte fraksjon.   

 

Slank restavfallet: I de blå boksene tar vi ut materialer som skulle vært sortert ut fra restavfallet. Alle fraksjoner telles, veies og samles i en sentral database.

Under analyseres restavfallet til barne- og ungdomsskoler. Vi ser blant annet på feilsorteringer og hvor mye mat som egentlig burde vært spist opp. Riktig sikkerhetsutstyr og gode rutiner er viktig, for det er aldri godt å vite hva man finner.

I restavfallet finner vi alle tenkelige forbruksvarerKlær, små og store interiørartikler og leker. I forkant av EU’s reguleringer for tekstilinnsamling er det nyttig å vite omfanget. Mepex er derfor i gang med å kartlegge tekstiler på avveie, både det som kastes, og det som doneres til ulike veldedige organisasjoner. Her ser vi blant annet på antall og volum, produsent, kvalitet for ombruk, materialgjenvinning eller forbrenning, og fiberinnhold.  

Andre relevante prosjekter:

Wasted Textiles