Materialgjenvinning og sikker håndtering av miljøgifter
Det 7. rammeprogram for miljø i EU har også en visjon om et kretsløpssamfunn, dvs. et Europa preget av høy grad av materialgjenvinning der man også tar hensyn til utfordringene knyttet til miljøgifter. Veikartet for ressurseffektivitet for Europa indikerer en ytterligere satsing på produsentansvar.

Mepex kan bistå med å utvikle løsninger for økt materialgjenvinning hvor også hensyn til innhold av miljøgifter ivaretas. Vi tilbyr tjenester for å etablere nye retursystemer basert på produsentansvar, samt forbedre og drifte dagens returordninger for ulike produkter og materialer. Mepex har lang erfaring med retursystemer og et godt internasjonalt nettverk.

Aktuelle tjenester
 • Utvikling av produsentansvarsordninger
 • Drift og forbedring av retursystemer
 • Tekniske revisjoner og kvalitetssystemer
 • Strategier og løsninger for økt materialgjenvinning
 • Avtaleverk for mottak og nedstrøm
Noen referanseprosjekter tre siste år
 • Forstudie plastsorteringsanlegg, Plastkretsen
 • Gjenvinning aske, Norsk Gjenvinning Metall
 • Secretary General, EPRO
 • Bistand for drift av returordning EE-avfall, ERP Norge
 • Strategisk rådgivning, Grønt Punkt
 • Strategisk utvikling av retursystem for tekstiler, UFF
 • Returordninger for fritidsbåter, Nordisk Ministerråd

Vi jobber med retursystemer og materialgjenvinning

 Frode Syversen

Mob: 900 83 661
frode@mepex.no Peter Sundt

Mob: 911 84 117
peter.sundt@mepex.no Olav Skogesal

Mob: 913 60 731
olav@mepex.no Kjell Fredriksen

Mob: 906 12 094
kjell@mepex.noGeir A. Sørensen

Mob: 970 51 452
geir@mepex.no


Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass