Hva skal kildesorteres?
Det finnes i dag en lang rekke forskjellige systemer for kildesortering. Noen oppnår bedre resultater enn andre. Kildesortering står sterkt i Norge og har vært viktig for å oppnå gode resultater for materialgjenvinning. Sentral sortering få større betydning som supplement til kildesortering, både for kildesortert avfall og restavfall.

Potensiale for bedre sortering?
Mepex kan bistå med planer for å videreutvikle helhetlige systemer for kildesortering. Systemer må planlegges både oppstrøms og nedstrøms hvor logistikk for oppsamling/innsamling og sortering/avsetninger av råvarer til markedet skal henge sammen. Mepex har kunnskap om miljø- og kostnadseffektive løsninger for oppsamling, innsamling og sortering og salg.

Aktuelle tjenester
 • Planer for kildesortering husholdninger/bedrifter
 • Kontrakter for utstyr og tjenester
 • Utvikling anlegg sentralsortering restavfall
 • Optisk posesorteringsanlegg
 • Sortering av kildesortert papir og plast
 • Sortering av bunnaske fra forbrenning

Noen referanseprosjekter tre siste år
 • Nye henteordninger for glass- og metallemballasje, RfD
 • Plan for avfallssug, Tønsberg kommune
 • Nedgravde løsninger, Skien kommune
 • Oppgradering av posesorteringsanlegg, Renovasjon i Grenland
 • Anbud drift og avsetning for gjenvinningsstasjoner, RfD
 • Sentralt avfallssorteringsanlegg - oppfølging byggefase, RoAF
 • Detaljprosjekt sentralsorterings- og vaskeanlegg plast, IVAR
 • Sentral avfallssortering, RoAF
 • Detaljprosjekt sentralsortering, IVAR
 • Forstudie sentralsortering Midt-Norge, Sesam
 • Forstudie sentralsortering, FREVAR
 • Anlegg optisk sorteringe, EGE Oslo
 • Oppgradering av RDF-anlegg, Retura og TRV

Vi jobber med kildesortering, innsamling og sortering

 Frode Syversen


Mob: 900 83 661
frode@mepex.no Kjell Fredriksen


Mob: 906 12 094
kjell@mepex.no
Petter Thorbeck


Mob: 908 87 648
petter@mepex.no
 Jarle Marthinsen


Mob: 905 91 439
jarle@mepex.noGeir A. Sørensen

Mob: 970 51 452
geir@mepex.no


Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass