Avfall - en kilde til lys og varme!
Norge, Sverige og Danmark leder an utviklingen i Europa med effektivt deponiforbud, stor forbrenningskapasitet og utvikling av biogassanlegg for behandling av kildesortert organisk avfall. Det betyr også utvikling av markeder for fjernvarme, biodrivstoff og organisk gjødsel. Økt grensehandel med avfall i Europa vokser raskt.Industriell infrastruktur

Mepex har spesielt god kunnskap og erfaring innen utbygging, drift og vedlikehold av forbrenningsanlegg for restavfall og RT-flis. Det omfatter også moderne teknologi for røkgassrensing og behandling av avfallsprodukter. Vi kan tilby prosjektledelse i alle faser, koordinere utbyggingsprosjekter og arbeide med systematiske vedlikeholdsplaner. Mepex har også god kunnskap om løsninger for biologisk avfallsbehandling, utnyttelse av biogass og biogjødsel.

Aktuelle tjenester
 • Utredning og vurdering av ulike teknologier og konsepter
 • Prosjektledelse utbygging av forbrenningsanlegg
 • Produktutvikling biogass og biogjødsel
 • Markedsanalyser/-overvåking
 • Drift og vedlikeholdsplaner
 • Kvalitetssystemer og revisjoner
 • Optimalisering og kapasitetsøkning


Referanseprosjekter siste tre år
 • Prosjektkoordinator, Klemetsrudanlegget
 • Byggfase gassrenseanlegg KEA 1+2, Klemetsrudanlegget
 • Kapasitetsøkning KEA 3, Klemetsrudanlegget
 • Diverse rådgivning biogassanlegg Oslo, EGE
 • Anbud restavfall, IRMAT
 • Anbud matavfall, RfD
 • Biogass til renovasjon Drammensregionen, RfD

Vi jobber med energiutnyttelse og biogass

 Johan Thorbeck

Mob: 906 11 574
johan@mepex.no Jarle Marthinsen

Mob: 905 91 439
jarle@mepex.no Petter Thorbeck

Mob: 908 87 648
petter@mepex.no Paul Guldstrand

Mob: 916 09 790
paul@mepex.no
 Kjell Fredriksen

Mob: 906 12 094
kjell@mepex.no

Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass