Børs og katedral
Avfallssektoren er i stor grad styrt av reguleringer og nye miljøkrav, med EU som en viktig pådriver. Det er samtidig utviklet et stort avfallsmarked og den internasjonale handel med avfall til gjenvinning øker. Potensiale for økt verdiskapning fra ressursene i avfallet er fremdeles stort, og gir grunnlag miljøvennlig vekst gjennom samspill mellom offentlig sektor, privat bransje og returselskap.

Mepex følger aktivt utviklingen i avfallspolitikken og -markedene i Norge, Norden og EU for å ha oppdatert kunnskap om utviklingen av rammevilkår for bransjen. Det er avgjørende for å kunne arbeide med strategiske utfordringer for våre kunder og legge gode planer for fremtiden. Vi kan sikre organisatorisk og juridisk kompetanse gjennom nettverk.

Aktuelle tjenester
 • Nasjonale strategier og utredninger
 • Avfallsplaner
 • Forretningsplaner
 • Utvikling av produsentansvarsordninger
 • Organisasjonsutvikling


Utvalgte referanseprosjekter tre siste år
 • Scenarier for avfallsstrømmer og behandlingskapasitet mot 2013, Avfall Norge
 • Kilder til mikroplastforurensning i det marine miljø, Miljødirektoratet
 • Primary microplastic pollution: measures and reduction potentials in Norway, Miljødirektoratet
 • Hovedplan gjenvinning, Asker kommune
 • Tiltaksplan mot marin forsøpling, Miljødirektoratet
 • Fate and impact of used textiles exported from Nordic countries, Planmiljø/Nordisk Ministerråd
 • Økt ressursutnyttelse av plastavfall og våtorganisk avfall, Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Resource efficient recycling of plastic and textile waste, Nordisk Ministerråd

Vi jobber med avfallspolitikk og -strategi

 Frode Syversen


Mob: 900 83 661
frode@mepex.no
 Peter Sundt


Mob: 911 84 117
peter.sundt@mepex.no Jarle Marthinsen


Mob: 905 91 439
jarle@mepex.no Olav Skogesal


Mob: 913 60 731
olav@mepex.no


Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass