Sortering - nytter det?

Sikker dokumentasjon av avfallsstrømmene og tilhørende økonomiske og miljømessige effekter blir mer og mer viktig for å styre virksomheten i forhold til resultatmål og sikre dokumentasjon. Mepex har metoder, god kunnskap og praktiske verktøy for å analysere innholdet i avfall, lage material- og miljøregnskap og utvikle måleindikatorer.

Noen aktuelle tjenester
 • Avfallsregnskap for kommuner/regioner/nasjoner
 • Plukkanalyser for alle typer avfall
 • Miljøkartlegging/prøvetaking/analyser
 • Klimakalkulator/miljøregnskap
 • Kontroll av verdikjeder og sporbarhet


Utvalgte referanseprosjekter tre siste år
 • Plukkanalyser, Oslo, RoAF, IVAR, Midt-Norge, RfD og Vesar
 • Nasjonal veileder plukkanalyse, Avfall Norge
 • Klimaregnskap avfall, Drammensregionen, HIAS og SIM
 • Materialstrømprosjekt og kostrarapportering, Vesar
 • Kartlegging av restavfall til energiutnyttelse, Avfall Norge og Grønt Punkt
 • Beregninger av fornybar andel av restavfall, Klemetsrudanlegget
 • Analyser av glass- og metallemballasje, Syklus
 • Miljørapportering og kontroll av verdikjede, UFF Norge
 • Kartlegging og analyse av nyttbart matavfall, Matvett/Østfoldforskning
 • Miljøkartlegging av utrangerte fritidsbåter, Miljødirektoratet

Vi jobber med avfalls- og miljøanalyse

 Olav Skogesal


Mob: 913 60 731
olav@mepex.no Sveinung Bjørnerud


Mob: 906 07 143
sveinung@mepex.no


 Frode Syversen


Mob: 900 83 661
frode@mepex.no
Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass