Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder

Avfalls-
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass


Vi har valgt å dele inn vår rådgivning i 5 ulike fagområder med hvert sitt symbol. Spekteret av ulike tjenester er bredt og kjennetegnes ved at de ofte bygger på kunnskap og erfaring fra flere av de fem fagområdene. Klikk på symbolet for å lese mer

Noen sentrale tjenester vi tilbyr er:
 • Avfallsstatistikk
 • Plukkanalyser
 • Miljø- og klimaberegninger
 • Markedsanalyse
 • Helhetlig avfallsplaner
 • Strategier og tiltaksplaner
 • Forstudier og forprosjekt
 • Anbudsprosesser og kontrakter
 • Prosjektledelse utbygging
 • Utvikling produsentansvar
 • Tekniske revisjoner
 • Kvalitetssystemer
 • Vedlikehold og driftsplaner
 • Studieturer, kurs og seminarer

 Avfallsbransjen lukker kretsløpet


Tidligere var verdikjeden en rett linje fra råvare til avfall, avfallsbransjen var siste ledd i kjeden. Nå er verdikjeden igjen blitt et kretsløp hvor avfallsbransjen er et av mange ledd, og man tenker fra vugge til vugge.

Dette tankesettet er helt vesentlig for å øke ressurs-effektiviteten i samfunnet og redusere vår belastning på klima og miljø. Avfallsbransjen har fått en mer viktig rolle i samfunnet og må spille på lag med alle aktørene i hele kretsløpet.