Sterkt fagmiljø
Mepex er et ledende norsk konsulentselskap spesialisert innen avfall og gjenvinning. Vi er et partnerdrevet selskap og har et sterkt fagmiljø med lang erfaring fra avfall- og gjenvinningsbransjen. Bredden i prosjektene er stor fra planlegging/analyser til kontrahering/prosjektledelse for utbygging og driftoptimalisering. Kombinasjon av vår bredde og at vi er til stede ute hos våre kunder gir en solid teoretisk og praktisk kompetanse.

Uavhengig rådgivning
Vi arbeider med løsninger innenfor hele avfallspyramiden og langs hele verdikjeden og kan derfor gi helhetlig og uavhengig rådgivning uten spesielle preferanser for en type løsning eller leverandør. Mepex utfører oppdrag for alle kategorier av aktører innen avfallsbransjen. Det gir oss en unik innsikt i de utfordringer som ulike aktører står overfor.

Nettverk av samarbeidspartnere
Mepex vil være en viktig partner for avfallsbransjen og følger aktivt utviklingen knyttet til myndighetskrav, markeder og løsninger. Mepex har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere for å komplettere vår kompetanse og sikre kapasitet i ulike prosjekter.

Vår kvalitets- og miljøpolicy er:
Mepex sin rådgivning og ekspertise øker verdien av avfallet gjennom utvikling av ressurs- og kostnadseffektive, miljøvennlige og trygge løsninger. Mepex skal ta aktiv del i utviklingen av sirkulær økonomi.

Vi skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom å:
  • drive vår virksomhet i samsvar med gjeldende myndighets-, egenpålagte og kunders krav.​
  • søke ny relevant fagkunnskap og dele erfaringer og kompetanse internt
  • være lydhøre for kunders forventinger og behov​ og sikre rett kvalitet på våre tjenester
  • fokusere på miljøforbedring hos kunder
  • arbeide for innovasjon og utvikling
  • redusere egen miljøpåvirking
  • legge til rette for et sunt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, viser engasjement, føler trivsel og tilhørighet.​
Nøkkeldata for Mepex

Etablert 1988
Ansatte 14 faste rådgivere
Partnere/eiere 8 av våre rådgivere
Omsetningsvekst siste 5 år
100 %
Omsetning 2015 27,6 mill
Egenkapital 3,5 mill
Antall aktive prosjekter 80 stk
Kundegrupper Myndigheter, kommuner, avfallsselskap, returselskap,
private bedrifter, organisasjoner, FoU-institusjonerMepex ble i 2014 kvalifisert til Sellihca, og i 2015 kvalifisert til ISO 9001 og ISO 14001.

Les mer om vår rådgivning innen følgende fagområder:

Avfalls -
og miljøanalyse

Avfallspolitikk
og -strategi

Kildesortering,
innsamling og sortering

Retursystemer
og materialgjenvinning

Energiutnyttelse
og biogass