Mye plast, men overraskende lite plastfolie

08.08.2017 13:36
- Basert på antall var 94 % av avfallet vi samlet inn og analyserte plast. Overraskende lite av dette var plastfolie, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex. Faktisk fant ikke medarbeiderne i Mepex en eneste bærepose. Det eneste var et par sorte avfallssekker og noen få brødposer. Store og små kanner, flasker, matemballasje og drikkeflasker utgjorde storparten av plasten. Mye av dette var utenlandsk plastemballasje.
Les mer

Spennende seminar om plast og tekstiler

29.06.2017 13:08
Mepex er medarrangør når den årlige nordiske konferansen «Plastics and Textiles" går av stabelen i Gøteborg 24. - 26. oktober. Peter Sundt, miljørådgiver og partner i Mepex er innleder og moderator på konferansen.
Les mer

Strandrydderne i Mepex

16.06.2017 10:28
Medarbeiderne i Mepex jobber til daglig med avfall og gjenvinning. Under «Hold Norge Rents» årlige strandryddeaksjon, involverte de familiene sine og dro ut til Håøya for å samle inn avfall på dugnad.
Les mer

Kartlegger avfallet fra strandrydding

16.06.2017 10:27
Mepex har fått støtte fra Miljødirektoratet til å kartlegge avfall fra strandrydding. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Hold Norge Rent, Infinitum og Naturvernforbundet. - Vi er svært fornøyd med tildelingen. Det er et spennende prosjekt, og skal bidra til at vi får mer kunnskap om hva som faktisk kastes i havet, sier daglig leder Frode Syversen.
Les mer

Analyserer matavfallet

13.06.2017 09:02
Mepex gjennomfører plukkanalyser av matavfallet fra serveringssteder som deltar i #kuttmatsvinn2020. Vår fremste garbolog Sveinung gjennomfører analysene med sikker hånd.
Les mer

To nye marine kontrakter

13.06.2017 08:59
Mepex har vunnet to spennende marine kontrakter for Miljødirektoratet. Det første oppdraget «Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner» vant Salt med Mepex som underleverandør. Det andre oppdraget «Underlag for å utrede produsentansvarsordning for fiskeri og oppdrettsnæringen» fikk Mepex med Salt og Per- Erik Schulze som underleverandører. Begge prosjektene er viktige brikker innenfor en nasjonal strategi for å redusere marin forsøpling. Det er ingen tvil om at en del...
Les mer

Ny rapport om mikroplast

02.03.2017 12:56
IUCN publiserte i februar 2017 rapporten "Primary microplastics in the ocean" Rapporten refererer til og bygger på Mepex sin studie, definisjoner og metodikk fra 2014. Mepex ser på dette som en stor anerkjennelse av vårt arbeid innenfor mikroplast. Bilde: Joao Sousa
Les mer

Mikroplast: et alvorlig miljøproblem

03.01.2017 15:48
Miljødirektoratet publiserte i går en foreløpig tiltaksplan mot utslipp av mikroplast. Anbefalingene bygger på to sentrale rapporter utarbeidet av Mepex i 2015 og 2016, i samarbeid med Per Erik Schulze i Naturvernforbundet. Regulering av bruk av gummigranulat på kunstgressbaner er ett av mange mulige tiltak. Prøveprosjekt på miljøvennlig vedlikehold av fritidsbåter og en kommunal tilskuddsordning er andre tiltak som nevnes. Planen gir en overordnet retning, men mange av tiltakene skal utredes næ...
Les mer

Mepex tar sats

30.11.2016 16:29
Mepex har en ambisiøs strategi, og utvider staben for en bransje i vekst. Rekrutteringsprosessen i høst har resultert i fire nye ansettelser. Følgende tre personer starter 1. februar 2017: Sølvi Haugedal tiltrer stillingen Rådgiver kommune. Hun er i dag senior rådgiver gjenvinning i Asker kommune, hvor hun har arbeidet siste åtte årene. Elise Narum som er ansatt som analytiker i Mepex. Hun er i dag Business controller i avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring i REN i Oslo Her har hun har vær...
Les mer

Brenner du for mindre avfall? Vi søker nye medarbeidere!

01.07.2016 11:14
Mepex er et ledende kompetansemiljø innen avfall og gjenvinning i Norge. Vi søker flere nye medarbeidere som skal bidra til at kundene våre ligger i tet når det gjelder ressurs- og kostnadseffektive løsninger for avfallsforebygging, materialgjenvinning og energiutnyttelse. Våre nye medarbeidere skal jobbe innen områdene: Tjenester til kommuner og interkommunale selskaper Tjenester til næringsliv Avfalls- og miljøanalyser Utvikling og driftsoptimalisering av energi- og gjenvinningsanlegg VI TILBY...
Les mer